Tartu idaringtee silla planeering sai mitmeid ettepanekuid


BNS 19.10.2010

Tartu idapoolse ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneering sai avalikul väljapanekul kokku kaheksa ettepanekut, linn jätab enamiku neist arvestamata.

Tartu linnavalitsus otsustas teisipäevasel istungil esitada planeeringu maavanemale koos arvestamata jäetud ettepanekutega järelevalve tegemiseks. Linnavalitsuse korralduse kohaselt arvestab linn osaliselt ettepanekut, mis puudutas ringtee ja Vahi tänava ühendamist.

Varasema info kohaselt loodab Tartu linn ringtee ehitust alustada 2011. aasta juulis. Projekti järgi hakkab üle 10 kilomeetri pikkune ümbersõidutee läbima Tartu linna, Ülenurme, Luunja ja Tartu valda, hõlmates üle Emajõe kavandatavat Ringtee silda.

Lisaks kiitis Tartu linnavalitsus istungil heaks Lina tänav 4, 6, 7, 8, 9, 11, Aleksandri tänav 32 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Linnavalitsuse pressiesindaja Mihkel Lendok ütles BNS-ile, et avaliku väljapaneku aeg on linnavalitsuses veel täpsustamisel.

Planeeringuala jääb Karlova linnaossa Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusalale. Planeeringu kohaselt jagatakse 1,93 hektari suurune ala kruntideks.

Planeeringu eskiislahenduse kohaselt Lina 6, Lina 4 ja Aleksandri 32 hooned rekonstrueeritakse ja Lina 8 hoone viiakse paralleelseks Lina 4 hoonega. Lina 7 ja 9 hooned lammutatakse ning Lina 11 hoone puhul säilitatakse fassaad või selle osad. Nende hoonete asemele kavandatakse kahe uue hoone püstitamist, mille ehitusalune pind ei ületa olemasolevate hoonete ehitusalust pinda. Lisaks nähakse ette püstitada Aleksandri tänava äärde kolm uut hoonet ja Turu tänava äärde kuni seitsmekorruseline ärihoone.