Tallinna Lasnamäele võib kerkida kaks uut ärihoonet


BNS 19.10.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb neljapäevasel istungil algatada Lasnamäel Punane tänav 56a kinnistu detailplaneeringu, millega antakse õigus ühe kuni neljakorruselise ning ühe kuni kuuekorruselise ärihoone ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,5 hektarit ning see asub Punase tänava ja Peterburi tee vahelisel alal, selgub Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Ärimaa sihtotstarbega kinnistu kuulub kinnistusraamatu andmeil Poderi Kinnisvara AS-ile, kes taotles ka kaks aastat tagasi planeeringu koostamise algatamist.

Ühtlasi kavatseb linnavalitsus istungil vastu võtta Tallinna kesklinnas asuva 4,23 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Järvevana tee 7b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muuta Järvevana tee 7b krundi piire ja tootmismaa maakasutuse sihtotstarve ärimaaks ning määratud ehitusõigus krundile kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.

Planeeritud maa-ala asub kesklinnas Järvevana tee ja Ülemiste järve vahelisel alal. Planeeringu koostamise algatamist taotles TCG Kinnisvara OÜ.