KIK eraldas seitsmele jäätmetöötlusprojektile 92 miljonit krooni


BNS 19.10.2010

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) jagas pea 92 miljonit krooni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi raha seitsmele jäätmete taaskasutusprojektile.

Seitsmest projektist kolm on suunatud plastijäätmete tootmises toormena kasutamisele või plastjäätmete paremale sorteerimisele, teatas KIK teisipäeval.

Bestor Grupp AS-ile eraldas KIK 21,2 miljonit krooni plastijäätmete ringlussevõtuks ehitusmaterjalidena. Ettevõte plaanib hakata plastijäätmetest tootma katusekattematerjale ja -tarvikuid. Toetuse abil kavatseb Bestor Grupp ehitada plastitöötlustehase tootmishoone ning soetada ümbertöötlemise ja ehitusmaterjalide tootmise seadmed. Projekti kohaselt jõuaks aastas tagasi ringlusse keskmiselt 2400 tonni plastijäätmeid.

Ragn-Sells AS-ile eraldas KIK 19,7 miljonit krooni biojäätmete töötluseks ja taaskasutuseks. MTÜ Tartumaa Jäätmearendus sai Aardlapalu jäätmekäitluskeskuse arendamiseks 17,8 miljonit krooni ja lisaks Tartu piirkonna jäätmejaama rajamiseks 12,2 miljonit krooni. AS-ile Põlva Vesi anti 8,94 miljonit krooni toetust Põlva linna ja valla ühise jäätmejaama ehituseks.

Nelitäht OÜ sai 7,51 miljonit krooni toetust plastpakendite töötlemiseks ja taaskasutuseks. Ettevõte plaanib hakata tootma määrdunud plastist tooret plastitööstusele. Projektiga parendatakse jäätmete sortimissüsteemi, et infrapunatehnoloogia abil kiiremini ja suuremas hulgas välja sorteerida taaskasutuseks sobivaid plastpakendijäätmeid.

Taararing OÜ sai 4,54 miljonit krooni toetust Oru plastjäätmete käitluskeskusele.

Eestis kogutakse aastas plastijäätmeid umbes 20.000 tonni ning olenevalt nende määrdumisastmest suunatakse need kas ladestamisele, jäätmekütusena põletusse või taaskasutuse kaudu tagasi ringlusesse. Kuna üldjuhul viiakse plastijäätmed toormena taaskasutamiseks Eestist välja, sõltub plasti taaskasutus väga suurel määral välisturgudest ja sealsest hinnast ning samuti lisandub nii rahalise kui keskkonda mõjutava kuluna jäätmete transport.

Tänavu 8. detsembrini on avatud ka sama meetme kolmas taotlusvoor, mille eelarve on 140 miljonit krooni. Sellest 70 miljonit krooni on plaanitud kohalike omavalitsuste asutatud juriidilistele isikutele jäätmekäitluskeskuse, ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Ülejäänud 70 miljonit krooni on kavandatud Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamise arendamiseks ja jäätmete taaskasutamiseks.