Pärnusse Papiniidu piirkonda võib kerkida uusi ärihooneid


BNS 18.10.2010

Pärnu linnavalitsus algatas esmaspäevasel istungil kesklinnas asuvas Papiniidu ettevõtluspiirkonnas detailplaneeringu koostamise, mille ülesandeks on Riia maantee 106 asuvale krundile uute äri- ja büroohoonete rajamine.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegijaks on OÜ P-Trucks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 11.000 ruutmeetri.

Ühtlasi võttis linnavalitsus esmaspäevasel istungil vastu Riia maantee 110A asuva kinnistu detailplaneeringu ülesandega kinnistu ümberkruntimiseks ja tanklale ning selle teenindusrajatisele täiendava ehitusõiguse määramiseks.

Detailplaneeringuala suurus on ligi 7058 ruutmeetrit. Planeeritav ala asub Pärnu linnas Raeküla linnaosas intensiivse liiklusega Riia maantee ääres, hõlmates Riia maantee ja Tallinn–Pärnu raudtee vahele jäävat kinnistut.

Planeeritava maaüksuse sihtotstarve on ärimaa, millel paikneb ehitusregistri andmetel Neste automaattankla ja ühekorruseline tankla hooldushoone ning ühekorruseline kohvik-kaupluse hoone.

Riia maantee ääres asuvad põhiliselt väikeelamud, planeeringuala vahetus ümbruses äriettevõtted – Statoili bensiinijaam, Silberauto autode müügi- ja hoolduskeskus ja teised sõidukeid teenindavad ettevõtted. Planeeritavast alast kirdesse on kavandatud Via Baltica osana Pärnu ümbersõidutee.