Merko Ehitus vaidlustas Ülemiste ristmiku ehitushanke


BNS 14.10.2010

Tallinna Ülemiste liiklussõlme ehitushanke üle algas vaidlus, kui kaotajaks jäänud Merko Ehitus koos teiste ühispakkujatega vaidlustas hankel edukaks osutunud Läti konsortsiumi võidu.

Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja ütles BNS-ile, et hanke võitjatega lepingut pole sõlmitud, sest hanke tulemused vaidlustati ja vaidlused jätkuvad.

Riigihangete vaidlustuskomisjoni esindaja ütles BNS-ile, et Merko Ehitus AS, Merko Infra AS, Tallinna Teede AS ja AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg esitasid vaidlustuse hankel Läti konsortsiumi kvalifitseerimise ja edukaks tunnistamise tühistamiseks 27. septembril. Otsuse teeb vaidlustuskomisjon selles asjas tuleva nädala teisipäeval.

Samas esitas Läti konsortsiumi üks osa BMGS Eesti filiaal 5. oktoobril vaide Merko konsortsiumi kvalifitseerimise vastu, mille võttis hiljem tagasi. Vaidlustuskomisjon otsustas selle menetluse lõpetada kolmapäeval.

"Taotleme riigihangete vaidlustuskomisjoni seisukohta küsimuses, kas Läti ettevõtted Binders ja BMGS ikka vastavad riigihanke kvalifitseerimisnõuetele. Kui nõuetele mittevastavad ettevõtted osalevad hankel ja esitavad keerulise objekti riske arvestamata alapakkumise, võib see taas viia probleemideni hankelepingu täitmisel," ütles BNS-ile Merko Ehitus AS-i õigusdirektor Mihkel Mugur. Tema sõnul ei saa aktsepteerida vajalikke litsentse mitteomavate pakkujate osalemist.

Tallinna Ülemiste liiklussõlme suuremahuliste rekonstrueerimistööde hanke võitis Läti ehitusfirma Bindersi ja AS-i BMGS Eesti filiaali ühispakkumine.

Tallinna valiku kiitis heaks ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Gea Otsa ütles BNS-ile, et pakkujate kvalifitseerimistingimustele vastavust ja pakkumuste vastavust hankedokumentidele kontrollis Tallinna kommunaalameti koostatud ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kooskõlastatud hanke hindamiskomisjon. Hindamiskomisjoni töös osales ka ministeeriumi vaatleja.

"Komisjon jõudis pakkumusi põhjalikult kontrollides järeldusele, et Läti konsortsiumi esitatud pakkumuses olid esitatud kõik hankedokumentides nimetatud kvalifitseerimistingimuste täitmise kontrollimiseks vajalikud nõutud litsentsid. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus vastab esitatud tingimustele, mistõttu on pakkuja pädev teostamaks hanke objektiks olevad tööd," märkis Otsa.

Kava järgi pidid suuremahulised tööd algama sel sügisel ja lõppema 2013. aasta 31. oktoobril.