Tartu kiitis heaks Fortuuna tänava restorani planeeringu


BNS 14.10.2010

Tartu linnavolikogu võttis neljapäeval vastu ja suunas avalikule väljapanekule Emajõe äärse Fortuuna tänav 3 krundi detailplaneeringu, kuhu plaanitakse ehitada restoran.

Planeeritav ala asub Tartu kesklinna piirkonnas, Ülejõe linnaosas, Fortuuna tänava ja Emajõe vahelisel alal. Planeeringuala suurus on 500 ruutmeetirt.

Krundil asub amortiseerunud pumbajaama hoone, mis planeeringu kohaselt lammutatakse. Kinnistule määratakse ehitustingimused toitlustusasutuse rajamiseks.

Planeeringu järgi on Fortuuna tänava poolses osas hoonestusala planeeritud väljaastega tänava suunas alates teisest korrusest.

Kavandatava hoone Emajõe poolsele küljele on teise korruse tasandile planeeritud terrassi rajamise võimalus, mis seob hoone jõe kaldal asuva kergliiklusteega.

Planeeringu avalik väljapanek toimub alates 1. novembrist kuni 29. novembrini.