Viru hotellil on Tallinnaga kompromissini jõudmiseks aega novembrini


BNS 14.10.2010

AS Hotell Viru esitas mai alguses seoses Viru poja planeeringu tühistamisega kohtule Tallinna vastu 162 miljoni kroonise kahjunõude, 1. novembriks peavas pooled Tallinna halduskohtule teatama, kas asja lahendamine on võimalik kompromissiga.

Hetkel on seis selline, et on esitatud erinevaid dokumente ja tõendeid ning Tallinna linn peab esitama 1. novembriks 2010 kohtule vastuse AS Hotell Viru täiendavate seisukohtade osas, ütles BNS-ile kaebaja esindaja vandeadvokaat Andres Suik advokaadibüroost AB Tark&Co.

Kohtuistungi aega veel kindlaks määratud ei ole.

Hotell Viru tellitud ning Colliers Internationali koostatud kahju hindamise aruande järelduse kohaselt on Tallinna linna poolt ettevõttele tekitatud kahju suuruseks 155,29 miljonit krooni, teatas Viru hotell mai alguses.

Kahju tuleneb ehitamisvõimaluse ja sellega kaasnevate õiguste realiseerimise kaotusest. Seejuures kahju hindamisel on arvesse võetud Viru hotelli juurdeehitusega seotud potentsiaalset kulu, mis on kahjusummast maha arvatud.

Hindamisaruandes kajastuvale kahjule lisaks on AS Hotell Viru kandnud otseseid kulusid juurdeehituse planeerimise ja kavandamisega seoses summas 6,77 miljonit krooni, märkis hotell.

Tallinna linnavolikogu tunnistas 2008. juunis kehtetuks Viru väljaku detailplaneeringu esimese etapi kohaselt planeeritud hotelli juurdeehituse.

Kohtus planeeringu tühistamise teemal peetud vaidluse võitis Tallinna linn.