Valitsus kiitis heaks Nõo põhikooli rekonstrueerimise


BNS 14.10.2010

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil asendada kohalike omavalitsuste investeeringutoetuse kavas Nõo reaalgümnaasiumi vana õppehoone rekonstrueerimine sama valla põhikooli rekonstrueerimisega.

Ühtlasi lükatakse edasi põhikooli rekonstrueerimistööde eeldatavad alustamise ja lõpetamise tähtajad, edastas valitsuse pressieisndaja.

Taotletav maksimaalne toetussumma 8,9 miljonit krooni ja minimaalne 20-protsendiline omafinantseeringumäär jäävad samaks.

Nõo vallas on alates 1994. aastast kaks kooli: haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas olev reaalgümnaasium ja munitsipaalomandis olev põhikool. Koolid tegutsevad ühes koolihoones. 6.–9. klassi õpilaste õppetöö on korraldatud gümnaasiumile kuuluvates ruumides, mis on ehitatud 1964 ja pole seni arvestatavat remonti saanud. Ruumide kasutamise kohta on Nõo vald reaalgümnaasiumiga sõlminud lepingu.

Projekti rahastamisele seatakse tingimus, et projekti elluviimist alustatakse 2012. aastal ning Nõo valla netovõlakoormus peab projekti elluviimise alustamise ajal olema väiksem kui kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud võlakoormuse ülempiir. Projekti abikõlbulikkuse eeltingimusena tuleb renoveeritav hoone anda üle Nõo vallale.