Järvamaa haigla hooldusravi investeeringud said heakskiidu


Pressiteade 12.10.2010

AS Järvamaa Haigla projektile õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamiseks eraldatakse EL struktuuritoetuse vahenditest 16,3 miljonit krooni. Projekti maksumus on 24,1 miljonit krooni.

Investeeringuga toetatakse Järvamaa haigla juurdeehitust. Projekti raames on kavandatud luua 24 hooldusravi voodikohaga terviklik kompleks hooldusravi teenuste osutamiseks.

Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamiseks eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) toetusteks kokku 431 miljonit krooni, millele lisandub kaasfinantseering. Toetuse taotluse esitasid 20 investeeringute kava taotlejat kõigist Eesti maakondadest.