Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksiprügilate sulgemine maksab üle poole miljardi


BNS 12.10.2010

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi avas teisipäeval Kiviõlis ja Kohtla-Järvel tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemise projektid, mille maksumus on ligi 552 miljonit krooni.

Prügilate sulgemistöid rahastab sajaprotsendiliselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, teatas keskkonnaministeerium.

Keskkonnaministri sõnul on projektide eesmärk muuta riigi omandis oleval maal asuvad poolkoksi ja tööstusjäätmete prügilad keskkonnale ohutuks, likvideerides nii ühe Ida-Virumaa keskkonnaprobleemi.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialisti Raimo Jaaksoo sõnul on tegemist keerukate ja ainulaadsete projektidega. "Tegemist on unikaalsete poolkoksi ladestutega ja selliseid projekte ei ole varem tehtud," lausus ta, lisades, et samas on olemas Sillamäe jäätmehoidla ja Narva tuhaväljade sulgemise kogemused.

Kiviõli poolkoksiprügila sulgemise ehituse töövõtjaks on Skanska EMV, Kohtla-Järvel Merko Ehitus. Kiviõli ja Kohtla-Järve poolkoksiprügilate sulgemistööd on kavas lõpetada 2013. aasta kevadeks.

Kohtla-Järvel ligikaudu 100 ja Kiviõlis ligi 20 hektari suuruse prügila-ala keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks suletakse õlitootmise jääkide pigijärved ja kujundatakse laugemaks jäätmemäe järsud nõlvad. Järsud nõlvad on üheks eeltingimuseks kuumenemiskollete ja põlengute tekkeks, mille käigus eralduvad mürgised gaasid, nagu näiteks benseen, tolueen, etüülbenseen, ksüleen, väävelvesinik, ning tolm. Rajatakse vettpidav kattekiht, haljastus, pinna- ja nõrgvee kogumis- ning pumpamissüsteemid, et ladestute nõrgvesi ei reostaks põhja ja pinnavett. Kogutav nõrgvesi suunatakse puhastusseadmesse ja pärast puhastamist merre. Projekti tulemusena ei satu keskkonda enam kahjulikke aineid.

Eesti ja Euroopa Komisjoni vahelistel ühinemisläbirääkimistel lubas Eesti Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilad, sealhulgas Kohtla-Järve ja Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilad, sulgeda hiljemalt 16. juuliks 2013. Sama nõue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest.