Tallinna bussijaama juurde võib tulla kaheksakorruseline hoone


BNS 12.10.2010

Tallinn kavatseb kolmapäevasel istungil algatada bussijaama läheduses asuva Juhkentali tänav 48 kinnistu detailplaneeringu, millega antakse ehitusõigus kuni kaheksa maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,77 hektarit. Ühtlasi on planeeringu koostamise eesmärgiks muuta kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarve 30 protsendi ulatuses äri- ja 70 protsendi ulatuses elamumaaks, selgub eelnõu seletuskirjast.

Korraldusega jäetakse algatamata Juhkentali tn 48 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kinnistu kuulub Mermer Arendus OÜ-le. Hoonestamata kinnistut kasutatakse busside praegu parkimisplatsina.