Tallinn soovib sundvõõrandada Rein Kilgi kontrollitava kinnistu


BNS 12.10.2010

Seoses Ülemiste ristmiku rekonstrueerimisega kavatseb Tallinna linnavalitsus kolmapäevasel istungil esitada volikogule eelnõu aadressil Tartu maantee 80S asuva ärimees Rein Kilgi firmale kuuluva kinnistu sundvõõrandamiseks.

Teeprojektist tulenevalt tahab linn omale Tartu maantee 80S asuvat 3915 ruutmeetri suurust kinnistut, et sinna ehitada Ülemiste liiklussõlme teerajatised, selgub korralduse eelnõust.

Tegemist on transpordimaa sihtotstarbega kinnistuga, mis kuulub Zelluloosi Kinnisvara OÜ-le. Selle firma ainuaktsionär on Rein Kilgile kuuluv AS Transcom.

Linna soovile maa võõrandada vastas ettevõtte 2008. aasta novembri alguses, et nõustub kinnisasja linnale võõrandama, vahetades selle kinnisasjaga piirneva riigi omandis oleva reformimata maatüki vastu. Linnal puudus enda kinnituse kohaselt alus vahetamise eesmärgil hoonestamata maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Möödunud aasta lõpus tegi linn ettevõttele ettepaneku võõrandada kinnisasi Tallinna linnale hinnaga 600.000 krooni. Zelluloosi Kinnisvara OÜ vastas, et on nõus kinnisasja võõrandama hinnaga 29 miljonit krooni.

Selle aasta 23. juulil edastas Zelluloosi Kinnisvara linnale oma seisukoha, et Tartu maantee 80S kinnisasja harilik väärtus ei iseloomusta kahju, mida firma sundvõõrandamise puhul kannaks, kuna Zelluloosi Kinnisara OÜ omandas kinnisasja eesmärgiga lahendada selle abil Sossi mäe piirkonnas asuvate kinnsiasjade, sealhulgas ka ettevõttele endale kuuluvate kinnisasjade parkimisprobleeme.

Samuti märkis ettevõte kirjas, et soov Tartu maantee 80S kinnisasja omandamisel oli eelkõige see, et parkimise arvel oleks võimalik suurendada äri- ja elamispindade mahtu teistel Zelluloosi Kinnisvara omandis olevatel kinnisasjadel ning et ettevõtte omandas kinnisasja 29 miljoni krooniga.

Linna vastasusest nähtub, et maa-ala planeeringu kohaselt ei ole parkimist Tartu maantee 80S kinnisasjale kavandatud ning kehtiv planeering ei võimalda kinnisasjale parklat ehitada.

Tartu maantee 80S kinnisasjale ei ole võimalik parkimiskohti kavandada ka juhul, kui koostatakse uus detailplaneering, märgib linn oma vastuses. Seetõttu ei teki linna hinnangul sundvõõrandamisega kinnisasja omanikule ka majanduslikku kahju.

Praeguse ajani ei ole Zelluloosi Kinnisvara nõustunud kinnisasja linnale võõrandama, kuna linnaga ei müügihinnas kokkulepet saavutatud ja seega ei ole kinnisasja võõrandamine poolte kokkuleppel võimalik. Seaduse kohaselt on kinnisasja sundvõõrandamise otsustamine nüüd Tallinna linnavolikogu pädevuses.

Seaduse kohaselt võib kinnisasja üldistes huvides sundvõõrandada näiteks avalikult kasutatava tee ehitamiseks või omandamiseks. Kuna Peterburi tee pikendus rajatakse praeguse teeprojekti kohaselt Tartu maantee 80S kinnisasja kohale, ei ole Ülemiste liiklussõlme võimalik rajada ilma tee ehitamiseta antud kinnisasjale, seisab linnavalitsuse selgituses.

Seaduse kohaselt viib linn nüüd läbi ka kinnasasja erakorralise hindamise ja sundvõõranditasu ning hüvitise suuruse määramise.

Ühtlasi soovib linn sundvõõranda ka OÜ Ehmo kuuluva Tartu maantee 88 asuva kinnistu.

Sundvõõrandamise otsust on võimalik vaidlustada halduskohtus 30 päeva peale otsuse teatavaks tegemist.