Vallikraavi Kinnisvara planeerib Tartusse kaheksat korterelamut


BNS 12.10.2010

Tartu linnvalitsus võttis teisipäevasel istungil vastu ning suunas avalikule väljapanekule AS Vallikraavi Kinnisvara detailplaneeringu Tartusse Ladva tänavale kokku kaheksa korterelamu rajamiseks.

Planeeritav ala pindalaga 2,6 hektarit asub Jaamamõisa linnaosas. Ala on hoonestamata.

Ladva tänav 1 ja 2 kruntide detailplaneering näeb ette kaheksa elamumaa krundi moodustamise, igale krundile on kavandatud üks elamu. Hooned võivad olla kahekorruselised. Ühe krundi kohta on planeeritud 18 korterit, kokku alale kuni 144 korterit.

Planeeringu eskiislahendust tutvustaval arutelul esitasid planeeringulahenduse kohta vastuväiteid naabruses asuva Lehe tänava elanikud. Naabrite seisukoht on, et Lehe tänava kinnistutel peab säilima privaatsus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub alates 1. novembrist kuni 15. novembrini.