Maxima peab Merivälja kaupluse kinnistu osas Tallinnaga pigem kõnelusi


BNS 11.10.2010

Kaubanduskett Maxima otsustas halduskohtust tagasi võtta hagi Tallinna linna vastu ja pidada linnaga pigem läbirääkimisi, mis puudutab uue kaupluse rajamist Merivälja tee 80E kinnistule.

"Näeme rohkem perspektiivi läbirääkimistes. Läbirääkimised käivad," ütles BNS-ile Maxima avalike suhete juht Erkki Erilaid. Ta märkis, et võimalikud on mitmed variandid. "Kindlasti tahame järgmine aasta Tallinnas avada mõne suurema Maxima."

Erilaid on varem selgitanud, et Merivälja 80E kinnistul on olemas kümmekond aastat tagasi kehtestatud planeering, mille järgi on ettevõtte hinnangul võimalik kinnistule rajada kauplus. Samas on linnavalitsus soovitanud Maximal teha uue planeeringu ja pole ettevõttele ehitusluba kaupluse rajamiseks väljastanud.

Vana planeeringu kohaselt on kinnistu sihtotstarbeks Erilaiu sõnul ärimaa, kuid planeeringu seletuskirjas pole juttu kauplusest, vaid muudest funktsioonidest, muuhulgas majutusasutuse rajamisest. Viimase ajal praktika kohaselt fikseeritakse hoonestuse funktsioon otse planeeringus.

Erilaid on öelnud, et uue planeeringu menetlus võtaks ilmselt aega mitu aastat ja seepärast soovibki Maxima kohtu kaudu selgust saada, kas kaupluse saaks rajada senikehtiva planeeringu alusel.

Merivälja teele kavandatava Maxima kaupluse vastu on sõna võtnud naabruses asuva Puki tee elanikud. Samas on Maxima enda korraldatud ja laiemat piirkonda hõlmanud elanike küsitlus näidanud, et inimesed ei ole kaupluse vastu, ütles Erilaid.

Maxima tahaks Merivälja tee ja Mähe tee nurgale rajada oma senistest Tallinna kauplustest suurema Maxima XX kaupluse.