Ministeerium avalikustas Lõuna-Ahtme kaevanduse KMH programmi


BNS 11.10.2010

Keskkonnaministeerium avalikustas Estonia kaevanduse Lõuna-Ahtme mäeeraldisel Eesti Energia Kaevandused AS-i kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas, Mäetaguse ja Illuka vallas. Lõuna-Ahtme mäeeraldise pindala on 254,7 hektarit. Mäeeraldise piiridesse jääb 8,5 miljonit tonni aktiivset tarbevaru. Maavara kaevandamise maksimaalne aastamäär on miljon tonni ja loa kehtivusaeg 15 aastat.

KMH programmi koostas OÜ Alkranel.

Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH programmi kohta saab keskkonnaministeeriumile esitada kuni 29. oktoobrini. KMH programmi avalik arutelu toimub samal päeval Illuka vallavalitsuses.