Euroopa Liidu toel uuenenud Sõmeru Noortekeskus avab uksed


Pressiteade 08.10.2010

Täna kell 15 avatakse pidulikult uuenenud Sõmeru noortekeskuse ruumid, endise klubihoone ümberehitamiseks kasutas Sõmeru vald 5,1 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid ja valla omaosalus projektis oli veerand miljonit krooni.

Vähem kui aastaga korrastatud hoone avardab noorsootöö võimalusi sedavõrd, et järgneva aasta alguses plaanib Sõmeru vallavalitsus kuulutada välja konkursi veel ühe noorsootöötaja leidmiseks. Sõmeru noortekeskuse praegune noorsootöötaja Oxana Nikitina on aastate eest olnud ise noortekeskuse võimal uste aktiivne kasutaja.

Vabariigi Valitsuse poolt 2007. aastal heakskiidetud ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu rakendatava "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" meetme "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine" investeeringute kava kohaselt suunatakse noorsootöö infrastruktuuri arendamisse üle 297 miljoni krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid. Investeeringukavasse lülitatud 47 projektist on Sõmeru Noortekeskus kahekümne seitsmes valminud objekt.