Tartu idaringtee eelprojekt on valmis


Pressiteade 07.10.2010

Täna kell 13 esitlevad Tartus linna idapoolse ringtee eelprojekti selle koostajad Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland Oy.

Projekti kohaselt hakkab umbes 10kilomeetrine ümbersõidutee läbima Tartu linna, Ülenurme, Luunja ja Tartu valda, hõlmates ka üle Emajõe kavandatavat Ringtee silda.

"Idapoolse ringtee väljaehitamisest kujuneb kahtlemata Tartu sajandiprojekt, mille mõju ulatub iga praeguse ja tulevase tartlaseni. Kesklinna liikluskoormuse oluline vähendamine annab meile puhtama linnasüdame. Ümbersõidutee muudab liiklemise mugavamaks ka ümbruskonna valdade inimestele," ütles Tartu linnapea Urmas Kruuse.

Eelprojekt koostati ringtee asukoha täpsustamiseks ja maa-ala määramiseks ning tehniliselt ja majanduslikult optimaalsete lahenduste leidmiseks. Eelprojekteerimise käigus koostati ka keskkonnamõju hindamise aruanne, milles nähti ette ringteest tuleneva keskkonnamõju leevendamise meetmed. Idapoolse ümbersõidutee projekteerimis-ehitushange on kavas välja kuulutada tuleva aasta jaanuaris ning prognoositav ehituse algus on 2011. aasta suvi.

Tartu idaringtee ehituseks taotletakse raha Euroopa Ühtekuuluvusfondilt. Projekti orienteeruv maksumus on umbes 700 miljonit krooni.