KA uue maja ehitus ei alga enne 2011. aastat


BNS 07.10.2010

Eesti kunstiakadeemia (EKA) uue maja ehitus ei alga enne 2011. aastat, kuigi varem on ülikool lootnud ehitustöid alustada juba selle aasta lõpus.

EKA avalike suhete juht Solveig Jahnke ütles neljapäeval BNS-ile, et kuigi Tallinna linnavalitsus võttis uue hoone planeeringu vastu, tähendab see, et planeering läheb nüüd avalikule väljapanekule. Seega võib planeeringu avalikul arutelul veel laekuda ettepanekuid või vastuväiteid.

Jahnke rääkis, et lisaks võtavad aega võimalikud arheoloogilised väljakaevamised. Arheoloogilised eeluuringud uue hoone krundil on tema sõnul praeguseks lõppenud. Krundilt leiti arheoloogilisi mälestisi ja nüüd tuleb otsustada, kas ja millal toimuvad arheoloogilised väljakaevamised. Sellega tegeleb Tallinna kultuuriväärtuste amet.

Jahnke lisas, et endiselt on EKA-l pooleli reaalservituudi läbirääkimised veel kolme naabriga, hoone planeeringu vastuvõtmine ei tähenda läbirääkimiste lõpetamist.

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäeval vastu Tartu maantee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on anda võimalus alale kunstiakadeemia uue õppehoone rajamiseks.

Detailplaneering loob võimaluse ehitada Gonsiori ja Laikmaa tänava nurgal asuvale alale EKA tarvis kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega õppehoone. Seal paiknenud kunstiakadeemia amortiseerunud hooned on nüüdseks lammutatud.

EKA-le uue õppehoone projekteerimiseks koostati ruumiprogramm ja korraldati avalik rahvusvaheline arhitektuurivõistlus. Kavandatud kuni 16 maapealse korrusega koolihoone on paigutatud alale selliselt, et A. Laikmaa ja Gonsiori tänava nurgale on võimalik rajada avalik linnaväljak. Võrreldes kehtiva planeeringuga on hoonetest vaba ja avalikult kasutatav ala uue detailplaneeringu kohaselt suurem.

Kinnistute ühendamise teel moodustatavale krundile ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel esimese preemia saanud projekt Art Plaza, mille autoriteks olid arhitektuuribürood Sea ja Effekt Taanist.

Varasema info kohaselt peaks uue hoone ehitus võtma aega kaks aastat. Sama pikaks ajaks on akadeemia praegu sõlminud ajutiste pindade rendilepingu, mida saab vajadusel pikendada.