Tallinn võttis vastu kunstiakadeemia planeeringu


BNS 06.10.2010

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäeval vastu Tartu maantee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on anda võimalus alale kunstiakadeemia uue õppehoone rajamiseks.

Detailplaneering loob võimaluse ehitada Gonsiori ja Laikmaa tänava nurgal asuvale alale Eesti Kunstiakadeemia tarvis kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega õppehoone. Seal paiknenud Eesti Kunstiakadeemia amortiseerunud hooned on nüüdseks lammutatud.

Planeeringuala kontaktvööndis paiknevate hoonete korruselisus jääb vahemikku 3–27 korrust. Vahetus läheduses asub linna keskne ühistranspordisõlm – Viru bussiterminal, kõigi linna äärealadega on sealt hea transpordiühendus. Lähikonnas on ka mitu suurt parkimismaja.

Eesti Kunstiakadeemiale uue õppehoone projekteerimiseks koostati ruumiprogramm ja korraldati avalik rahvusvaheline arhitektuurivõistlus. Kavandatud kuni 16 maapealse korrusega koolihoone on paigutatud alale selliselt, et A. Laikmaa ja Gonsiori tänava nurgale on võimalik rajada avalik linnaväljak. Võrreldes kehtiva planeeringuga on hoonetest vaba ja avalikult kasutatav ala uue detailplaneeringu kohaselt suurem.

Kinnistute ühendamise teel moodustatavale krundile ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel esimese preemia saanud projekt Art Plaza, mille autoriteks olid arhitektuuribürood Sea ja Effekt Taanist.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Eesti Kunstiakadeemia. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2009 korraldusega. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.Tallinna linnaplaneerimise amet ja Tallinna kesklinna valitsus panevad vastuvõetud detailplaneeringu lähiajal avalikule väljapanekule ning korraldavad seejärel detailplaneeringu avaliku arutelu.