Elering sõlmis Empoweriga lepingu pool miljardit maksva liini ehituseks


BNS 06.10.2010

Elering sõlmis Empoweriga lepingu Tartut, Viljandit ja Sindit ühendava uue õhuliini ehitamiseks, mis suurendab Eestis ida-lääne suunalist elektrivõrgu läbilaskevõimet, teatas põhivõrguettevõte.

Lisaks tõstab uus liin Eleringi kinnitusel oluliselt Pärnu piirkonna varustuskindlust ning annab hilisema võimaluse kolmanda Eesti-Läti liini ehitamiseks

Lepingu maksumuseks on 535 miljonit krooni ning tööde valmimise tähtaeg 30. september 2014.

Lepingu raames ehitatakse 162 kilomeetrit uusi ülekande- ja optikaliine ning tugevdatakse mitmete väiksemate 110 kV alajaamade ühendusi.

Täna kasutuses olev Tartu-Viljandi-Sindi liin valdavas osas ehitatud aastatel 1956-1957 ning amortiseerunud. Samuti on vajadus luua Pärnu piirkonnale alternatiivne 330 kV toide ning tagada Lääne ja Kesk-Eesti elektrivarustus Narva toitepunktidest sõltumatult, teatas Elering.

Selleks, et minimeerida liinikaitsevööndi alla minevat maa-ala, ehitatakse õhuliin kaheahelaline ja esmakordselt Eestis paigaldatakse samale mastile kaks erineva pingeklassiga (330 ja 110 kV) ahelat. Liini ehitus toimub kahes etapis: Tartu-Puhja-Oiu-Viljandi liini ehitatakse 2011.-2012. aastal ning Viljandi-Kilingi-Nõmme-Sindi liini ehitatakse 2013-2014.