Prantsuse lütseum valmistub spordihoone ehitamiseks


Pressiteade 05.10.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Prantsuse lütseumi juurde spordihoone rajada võimaldava detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu.

Hariduse tn 3 ja Hariduse tn 3a kinnistute detailplaneering loob võimaluse 7900 m2 suurusele alale maa-aluse ja kuni kahe maapealse korrusega spordihoone rajamiseks ja kooli abihoone rekonstrueerimiseks.

Detailplaneeringu algatamist taotles Tallinna Haridusamet. Detailplaneeringu koostas QP Arhitektid OÜ.

"Prantsuse lütseumil ei ole paraku oma kooli territooriumil sportimiseks võimalusi," nentis abilinapea Taavi Aas. "Kool on sunnitud kasutama kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks avalikke spordihooneid ja staadione."

Hariduse tn 3 kinnistul asub Tallinna Prantsuse Lütseum. Arhitekt Herbert Johansoni projekteeritud ja 1937. aastal valminud neljakorruseline koolihoone on tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Planeeritav maa-ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Krundile ehitatav spordihoone ühendatakse maa-aluste koridoridega Prantsuse Lütseumi peamajaga ja Hariduse tn 8 asuva algklasside koolihoonega.

Planeeritava hoone ehitusõiguse ulatuse määramisel on arvestatud lähialal väljakujunenud hoonestust ja muinsuskaitse eritingimusi. Spordihoonega külgnevale õuealale planeeritakse spordiväljakud, mis annab õpilastele võimaluse tegeleda erinevate spordialadega ka vabas õhus.

Spordihoone fassaadide kujundus peab olema neutraalne ning materjali ja välisviimistluse poolest mitte varjutama ajaloolist koolihoonet ning kogu Hariduse tänava terviklikku arhitektuurset ansamblit. Hoone projekteerimisel tuleb lähtuda arhitektuurivõistluse võidutööst "Balle".