Tallinna Ülikool kuulutas välja Loomemaja ehitushanke


Pressiteade 05.10.2010

Täna, 5. oktoobril kuulutas Tallinna Ülikool e-hangete registris välja Loomemaja ehitushanke. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. november 2010.

Tulevane loomemaja hakkab paiknema Tallinna Ülikooli sisehoovis praeguse kunsti- ja tööõpetuse maja kohal. Olemasolev hoone osaliselt lammutatakse, osaliselt renoveeritakse. Mahukas juurdeehitus kasvatab hoone 5-korruseliseks, millele tuleb juurde ka maa-alune parkla. Hoone hoovipoolset külge on loogilise osana võimalik kasutada lavana erinevate kontsertide, välikinoseansside, etenduste jm ürituste korraldamisel. Hoonel on brutopinda on kokku 4600 m2.

Loomemaja projekteeris Salto arhitektuuribüroo OÜ (autorid Ralf Lõoke, Karli Luik ja Maarja Kask), kes võitis Tallinna Ülikooli poolt korraldatud konkursi 16. detsembril 2009.

Loomemajas leiavad endale uued ruumid Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool ning Kunstide Instituut. Hoones hakkab õppima üle 800 tudengi filmi, meediat, koreograafiat, kunsti, muusikat ja kunstiteraapiaid. Neid õpetab 60 koosseisulist õppejõudu ja rohkem kui 100 lepingulist õppejõudu. Aastas käib majas erinevatel täienduskoolituskursustel veel umbes 1200 inimest.

Loomemaja arendusprojekt sai ehitusloa 17. septembril 2010.

Loomemaja valmib 2012. aastal.

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 otsusele toetatakse Loomemaja ehitamist osaliselt Euroopa Sotsiaalfondi teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetmest.