Tartu Betooni tänava viadukti planeering sai mitmeid ettepanekuid


BNS 05.10.2010

Tartu linnavalitsus sai Betooni tänava raudteeülesõidu detailplaneeringu avalikul väljapanekul mitmeid ettepanekuid.

Coca Cola HBC Eesti AS on arvamusel, et juhul, kui kehtestatud detailplaneeringuga nähakse ette transpordimaa vajadus, on Tartu linnal mõistlik kaaluda vajalike maaüksuste ostmist ettevõttelt. Coca Cola HBC Eesti tegi linnale ettepaneku, et algatada läbirääkimised maa ostuks.

Linnavalitsuse pressiesindaja Mihkel Lendok ütles BNS-ile, et kokkuleppe sõlmimisel Coca Cola HBC Eestiga tuleb arvestada, et maa reaalne võõrandamine saab toimuda pärast planeeringu väljaehitamise aja selgumist.

Muuhulgas tehti ettepanek mitte ehitada välja Tähtvere silda, vähendada sõiduradade arvu neljalt kahele ning ehitada rohkem jalakäijate teid ning treppe viadukti kõvrale otsepääsuks silla alla. Viimaseid ettepanekuid linn ei arvesta.

Betooni tänava raudteeülesõit asub Veeriku ja Tähtvere linnaosade piiril. Detailplaneeringu eesmärgiks on likvideerida võimaliku kokkupõrke oht raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel Betooni tänava ülesõidu juures, selgus linnavalitsuse eelnõust.

Planeeritav ala hõlmab Tartu linnas osaliselt Vaksali, Betooni, Fr. Tuglase, Fr. R. Kreutzwaldi ja Ravila tänavat.

Planeering näeb ette alale kolme ringristmiku rajamise. Vaksali tänava pikenduse ja Tähtvere silla suunalise uue tänava ringristmik on kavandatud rajada süvendisse langusega raudtee suunas.

Lisaks on kavandatud kolme raudteeviadukti ja ühe kergliiklustee viadukti rajamine, viimane üle autodele kavandatud kanali.

Tartu Linnavalitsus korraldab avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja linnavalitsuse seisukohtade tutvustamiseks avaliku arutelu, mis toimub 27. oktoobril.