Tallinn kehtestab Peterburi tee ärihoone planeeringu


BNS 05.10.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil kehtestada detailplaneeringu, millega linn annab muuhulgas õiguse Lasnamäel Peterburi teel asuvale krundile kuni kaheksakorruselise ärihoone ehitamiseks.

Korraldusega kehtestatakse Peterburi tee 50, 50A ja 50A/1 kruntide detailplaneering, millega on kavandatud 2,24 hektari suurusel maa-alal asuva kinnistu piiride muutmine ning kinnistu jagamise tulemusena kolme ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine.

Ühtlasi annab linn ehitusõiguse kinnistul oleva autokeskuse laiendamiseks, samuti määrab linn ehitusõiguse ühe kuni kaheksakorruselise ärihoone ning mitme kuni kahekorruselise ärihoone rajamiseks. Planeeringu kohaselt on kaheksakorruseline ärihoone plokistatud kuni neljakorruselise parkimishoonega.

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis aktiivse liiklusega Peterburi tee äärses tööstus- ja kaubanduspiirkonnas ajaloolise Jüriöö pargi vastas.

Planeeritavatest kinnistutest on Peterburi tee 50 hoonestamata, kõrval asub autokeskus. Kinnistu omanik on Eesti riik ja kinnistu on koormatud hoonestusõigusega AS Hõbevara kasuks.

Peterburi tee 50A ja Peterburi tee 50A/1 kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, mille omanik on samuti Eesti riik ja hoonestusõiguse kasutuskorra kaasomanike kokkuleppe kohaselt kasutab Peterburi tee 50A katastriüksust AS Hõbevara ja Peterburi tee 50A/1 katastriüksust Baleani Invest OÜ.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2005. aasta novembris Silberauto, kes soovis Peterburi tee 50 ja Peterburi tee 50A kruntide piiride muutmist ning ehitusõiguse määramist 10-korruselise äri- ja büroohoone ning parkimismaja ehitamiseks.

Ühtlasi kavatseb linnavalitsus kolmapäeval kehtestada kesklinnas asuva 0,79 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Hariduse tänav 3 ja Hariduse tänav 3A kinnistute detailplaneeringu.

Planeeringus on määratud Hariduse tänav 3 krundile ehitusõigus maa-aluse ja kuni kahe maapealse korrusega spordihoone rajamiseks ning kooli abihoone rekonstrueerimiseks ja olemasoleva koolihoone säilitamiseks praeguses suuruses. Samuti on määratud kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu alusel moodustatakse olemasoleva alajaama teenindamiseks tootmismaa sihtotstarbega krunt.