Eesti Energia saab jätkata ettevalmistusi jäätmepõletusjaama rajamiseks


BNS 04.10.2010

Tallinna ringkonnakohus tühistas eelmisel nädalal Eesti Energia Iru jäätmepõletusjaama ehitusloa vaidlusega seoses esimese astme kohtu esmase õiguskaitse otsused ja Eesti Energiale kuuluva Iru elektrijaama arendusjuhi Urmo Heinami sõnul saab ettevõte alustada ehitustööde ettevalmistusi.

Heinam ütles pressiesindaja vahendusel BNS-ile, et kohus tühistas kõigi viie kaebaja taotluse alusel tehtud esmase õiguskaitse otsused.

Viis ersisikut vaidlustasid kohtus Maardu linna väljastatud Iru jäätmepõletusjaama ehitusloa ning halduskohus oli esmase õiguskaitse määrusega peatanud nende taotlusel ehitusloa kehtivuse.

Jäätmepõletusjaama ehitusloa vaidlustajate hulka kuulub teiste hulgas naabruses asuva ning Iru elektrijaamaga konkureeriva Dalkia kontserni Tallinna Elektrijaama juht Andres Taukar.

Iru jäätmepõletusjaama ehitusloa vaidlustajad seavad kahtluse alla jäätmeenergiaploki keskkonnamõjude hindamise, kuigi see on saanud keskkonnaameti heakskiidu.

Eesti Energia nõukogu andis heakskiidu jäätmetel töötava koostootmisjaama projektile selle aasta algul. Iru elektrijaama kõrvale rajatava uue elektri- ja soojusjaama maksumus oleks ligi 1,5 miljardit krooni ning seal on plaanis aastas ära põletada kuni 220.000 tonni Eestis tekkivaid jäätmeid.