Kolm väikesadamat valmistuvad rekonstrueerimiseks


BNS 04.10.2010

Keskkonnaministeeriumi teatel on valminud Eisma, Koljunuki ja Rannaaugu sadamate rekonstrueerimist korraldavad vee erikasutuslubade eelnõud.

Lääne-Virumaal asuva MTÜ Eisma Sadama vee erikasutusloa eelnõu näeb ette muulide korrastamist, sadamaakvatooriumi süvendamist mahus kuni 8800 kuupmeetrit, kuni 25,6-meetrise sildumispikkusega sadamakai ja slipi renoveerimist ning kaldakindlustuse rajamist.

Harjumaal asuva Koljunuki Sadam OÜ vee erikasutusloa eelnõu näeb ette kuni 70 meetri pikkuse kai rekonstrueerimist ja akvatooriumi süvendamist mahus kuni 5000 kuupmeetrit.

Saaremaa Mustjala vallavalitsuse vee erikasutusloa eelnõu Rannaaugu sadama rekonstrueerimiseks näeb ette sadamaakvatooriumi süvendamist mahus kuni 4000 kuupmeetrit, kaide ja kaldakindlustuse ehitamist kogupikkusega ligi 96 meetrit ning lainemurdjaid kogupikkusega 40 meetrit.Lubade menetlemisega seotud dokumentidega ning lubade eelnõudega saab tutuvuda kuni 15. oktoobrini keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas või ministeeriumi veebilehel.