Rakvere Ametikool avab uuenenud praktikamaja


Pressiteade 01.10.2010

Rakvere Ametikool avab täna, 1. oktoobril kell 14.00 kaasaegse õppetehnikaga varustatud toitlustuse, ehitus- ja tehnikaerialade õppebaasi. Hoone rekonstrueerimist ja õppetehnika ostmist rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik kogusummas ligi 50 miljonit krooni. Rakvere Ametikool on suurim eesti õppekeelega kutseõppeasutus Virumaal.

"Tahe oli esimesena välja arendada praktikabaas, et meie kooli 952 õpilast ja üle 900 täiskasvanud täiendõppija aastas saaks teooria õppimisega samaaegselt harjutada töövõtteid," ütles Rakvere Ametikooli di rektor Hannes Metsa. Tema sõnul on uued töökojad sisustatud ajakohaste seadmetega, kus on võimalik omandada oskused tööks tänapäevase tehnoloogiaga ettevõtetes.

Õppebaasi 4500 ruutmeetril avab uksed õpperestoran ning asuvad metalli- ja puiduerialade praktikaruumid, autoremondi töökoda, keskkonnatehnika labor ja ehituslabor. Samas hoones on sisustatud viis õpperuumi täiendkoolituste läbiviimiseks. Paari aasta pärast peaks rekonstrueeritud saama ka kooli peahoone.

"Nüüd on igas Eesti piirkonnas vähemalt üks kutseõppeasutus mis on läikima löödud kui prillikivi," ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. "Lisaks korralikule ehituskvaliteedile on kõigis neis ka kaasaegne õppekeskkond, see tähendab, et õppurite ja ennast täiendavate täiskasvanute kasutada on uusim õppetehnika ja väga head tingimused teooria ja praktika omandamiseks. Kolme aasta pärast on kaasaegsed töötingimused kõigi Eesti kutsekoolide õpilastel ja õpetajatel. Kindlasti tõuseb sellega nii kutsehariduse tase kui maine veelgi."

Sel aastal on valmis saanud Räpina Aianduskooli kasvuhoone, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse toitlustus- ja teenindusõppe baas ja Tartu Kunstikooli uus hoone. 15. oktoobril avatakse Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli toiduainete tehnoloogia praktikabaas.

Kutsekoolide rekonstrueerimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigieelarvest ligi 450 miljoni krooniga "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" raames investeeringute kava alusel ( https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13262233 ).

Rakvere Ametikooli praktikabaasi fotod: http://www.rak.edu.ee /praktikabaas-on-valmis/ , http://www.rak.edu.ee/uus-praktikabaas/ (Mario Mikvere, 668 2253, mario.mikvere@rvss. ee).