Saaremaa Kudjape prügilast hakatakse jäätmekütust tootma


BNS 01.10.2010

Reedel keskkonnaametile esitatava Saaremaal asuva Kudjape prügila sulgemiskava kohaselt töödeldakse 2009. aasta juulis jäätmete vastuvõtmise lõpetanud ja sulgemisele kuuluv prügila osaliselt ümber jäätmekütuseks.

"Sulgemistööde projekti kaasajastamise vajadus tulenes eelkõige vahepeal muutnud oludest. Prügimäele oli ladestatud planeeritust erinev kogus jäätmeid, samuti on vahepeal oluliselt edasi arenenud kogu jäätmekäitlustehnoloogia," rääkis OÜ Saaremaa Prügila juhataja Mihkel Paljak. "Kudjape jäätmejaama ühe osana ehitati nimelt välja jäätmekütuse tootmise liin, millest tekkis ka idee proovida toota jäätmekütust vanast prügilast. Tänavu viidi prügilas läbi proovikaevamised, mille käigus selgus, et prügimägi koosneb suures osas põlevatest jäätmetest."

Keskkonnaameti nõudel tuleb prügila katta vähemalt 1,7 meetri paksuse pinnasekihiga. Arvestades prügila pindala ja kattekihi paksust, tähendaks see ligi 45.000 kuupmeetri pinnase juurdevedu prügilasse ja praegune mägi tõuseks veel 1,7 meetrit kõrgemaks. Selliste nõuete täitmiseks tuleks Saaremaale kaevata umbes kahehektariline ja 2,5 meetri sügavune järv, teatas Kuressaare linnavalitsus.

Saaremaa Prügila nõukogu esimees ja Kuressaare abilinnapea Kalle Koov ütles, et nõuete täitmisele seab piirid majanduslik otstarbekus. "Kuigi Kudjape prügila sulgemist rahastatakse 90 protsendi osas Ühtekuuluvusfondist, on ka 10-protsendine omaosalus ühele kohalikule omavalitsusele suur väljaminek. Paraku ei soovi enamik Saaremaa omavalitsusi Kudjape prügila sulgemistööde finantseerimisel osaleda, mistõttu pidime otsima hakkama kaasaegseid ning keskkonda ja finantse säästvaid vahendeid," rääkis Koov.

Koostatud sulgemisprojekti korrektuur näeb ette prügimäe uuema osa osalise ümbertöötlemise, mille käigus toodetakse põlevast materjalist jäätmekütust. Mittepõlev materjal aga sorteeritakse ja sellest valmistatakse vajalikud kattekihid.

Keskkonnaametil on sulgemisprojekti korrektuuri kohta seisukoha avaldamiseks aega kuu. Keskkonnaameti nõusoleku järel läheb keskkonnainvesteeringute keskusele sulgemisprojekti rahastamistaotlus, et 2011. aasta alguses töödega alustada. Prügila on kavas sulgeda 1. juuliks 2013.

"Pärast sulgemist ei ole Saaremaal enam prügimäge, sisuliselt jääb alles mineraalainese mägi, millest kümmekonna aasta pärast saab kujundada kas või puhkela või miks mitte suusamäe," ütles Kaarma valla keskkonna peaspetsialist Kairi Niit.

Kudjape prügila sulgemisprojekt ja keskkonnamõjude hindamine algas 2005. aastal, koos täiendavate tingimustega kiitis keskkonnaamet dokumendid heaks 2007. aastal. Aastal 2009 valmis Pihtla ja Kaarma valla ning Kuressaare linna eestvedamisel ja keskkonnainvesteeringute keskuse toel 44 miljonit krooni maksnud Kudjape jäätmekeskus, mis võimaldas lõpetada prügilas jäätmete ladestamise.