Tamsalu-Sääse veemajandusprojekti teostavad K&H ning Terrat


BNS 01.10.2010

Tamsalu-Sääse veemajandusprojekti teostavad 76 miljoniga ehitusfirmad K&H ning Terrat, kirjutab Virumaa Teataja.

"K&H teostab töid Sääse alevikus ja Tamsalu linna põhjapoolses piirkonnas. Linna lõunaosas toimetab AS Terrat, kes rajab sinna ka uue reoveepumpla," rääkis Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.

Projekti käigus ehitatakse või rekonstrueeritakse 29 kilomeetrit torustikke, rekonstrueeritakse üks reoveepumpla, ehitatakse kolm eelkomplekteeritud ja täisvarustusega pakettpumplat ja remonditakse kaks puurkaevu-pumplat.

Tööde valmimise tähtaeg on 31. märts 2012.