Sidevõimalusi tuleks uurida juba enne maapiirkonda majakrundi ostmist

Oma Maja

Äripäev 02.10.2006
Raigo Rommot
Elioni müügiplaneerimise osakonna juhataja

Maale elama kolides tuleks juba enne krundi või maja ostu uurida peale muude kommunikatsioonide ka sidevõimaluste olemasolu, et vältida hilisemaid üllatusi.

Kui müüja ise mingeid telekommunikatsiooniteenuseid ei kasutanud ega sidevõimaluste kohta midagi öelda ei oska, siis on kindlasti mõistlik uurida mõne selles piirkonnas tegutseva telekommunikatsioonioperaatori käest, millised on võimalused selles paigas teenuseid kasutada.

Nii saab ka vastuse, kas krundi- või majaomanikul tuleb telekommunikatsiooniteenuste kasutamise võimaluste loomiseks ise midagi investeerida, näiteks rajada kliendi liiniosa või püstitada mast parema raadiointerneti levi saamiseks.

Kommunikatsioonid peaksid sisalduma ostuhinnas

Kui müüjaks on kinnisvaraarendaja, peaksid temal need vastused kindlasti juba valmis olema.

Tänapäeval on levinud ja ostjale kõige mugavam lahendus, et ostuhinnas sisaldub liitumine vee-, kanalisatsiooni-, gaasi-, elektri- ja sidevõrkudega ning muude kommunikatsioonidega.

Samas tasuks kinnisvaraarendajalt nõuda, et täpne loetelu ning võimalusel ka liitumispunkti asukoht (näiteks krundi piiril) saaks lisatud notariaalsesse ostu-müügilepingusse. See aitab ära hoida hilisemaid vääritimõistmisi, mis ostja jaoks võivad lõppeda nii, et tal tuleb elektri-, side- või muude ühenduste loomiseks lisaraha investeerida.

Kui kliendil on valida, kas kasutada kaabelvõrgu kaudu toimivat telekommunikatsioonilahendust või raadiovõrku, siis tuleks kindlasti eelistada esimest.

Kui kliendil on valida, kas kasutada kaabelvõrgu kaudu toimivat telekommunikatsioonilahendust või raadiovõrku, tuleks kindlasti eelistada esimest. Kaabelvõrgu kaudu toimivad tehnoloogiad on siiski pidevalt mitu sammu ees raadiotehnoloogiatest ning tänu sellele saab klient kasutada kiiremaid ühendusi ja rohkem teenuseid.

Näiteks ADSL-võrgu kaudu toimiv Kodulahendus pakub peale telefoniühenduse ka ülikiiret internetti kuni 12 Mbit/s ning digitelevisiooni, lähemas tulevikus ka digitaalset kaugvideolaenutust (Video on Demand) ning saadete salvestamise ja teleri vahendusel suhtlemise võimalust.

Laiem teenustevalik ning paremad ühenduskiirused on ka põhjus, miks uutesse elamupiirkondadesse rajatakse tavaliselt kaabelvõrk, põhinegu see valguskaablitel, vaskpaaridel või koksiaalkaablitel.

Raadiointerneti leviala laieneb

Kui kolida elama metsatallu, kus läheduses kaablivõrku ei ole, siis võib kaabelühenduse väljaehitamine osutuda keerukaks ning ebaotstarbekalt kalliks. Siis on mõttekas telekommunikatsioonifirmadest uurida, kas maja jääb mõne raadiolahenduse levialasse.

Raadiointerneti võimalused on Eestis tublisti paranemas, kuna viimasel ajal on läbi viidud "Külatee 3" riigihanked, mille eesmärgiks on katta 90% maakondade territooriumist interneti püsiühendustega. Selle tulemusel ehitab Elion näiteks Harjumaale ja Läänemaale septembriks ning Raplamaale ja Lääne-Virumaale oktoobriks WiMax-võrgu, mis võimaldab senistest traadita interneti tehnoloogiatest laiemat levi ning suuremaid kiiruseid.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et sidevõimalusi on mõtet uurida juba enne krundi- või majaostu või planeerida lahendus koos teiste kommunikatsioonidega, et vältida hilisemaid ootamatuid lisainvesteeringuid või topelttööd trasside rajamisel.