Eesti muusika- ja teatriakadeemia plaanib juurdeehitust


BNS 29.06.2010

Eesti muusika- ja teatriakadeemia kavatseb oma Tallinna kesklinnas asuvale viiekorruselisele õppehoonele kuuekorruselist juurdeehitust.

Juurdeehitusele on kavas rajada ka kaks maa-alust korrust.

Ehitusõiguse saamiseks taotles akadeemia 2008. aasta veebruari lõpus alale detailplaneeringu koostamise algatamist ning sel kolmapäeval kavatseb Tallinn selle algatada, selgus Tallinna korralduse eelnõust.

Planeeringuga on hõlmatud Rävala puiestee 16, Sakala tänav 9, 11 ja 17 kinnistud. Kokku on planeeritava maa-ala suurus üks hektar.

Rävala 16 ja Sakala 17 on kavas liita. Sakala 9 ja 11 kruntidele määratakse planeeringuga kasutamise tingimused.

Rävala 16 asuval kinnistul asub 1999. aastal rajatud valdavalt nelja korrusega õppehoone. Sakala 17/Tatari 13 krundil ja Sakala 11 krundil on kolme maapealse korrusega hoone, Sakala 9 krundil on viie maapealse korrusega eluhoone.

Juurdepääs planeeritavale alale tuleb Tatari ja Sakala tänavalt.