Tallinn algatab Paljassaare hiigelarenduse planeeringu


BNS 29.06.2010

Tallinn kavatseb kolmapäeval algatada Paljassaare põik 16 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise, mis annaks arendajale Ecobay võimaluse rajada krundile ligi 250 hoonet.

Planeeritava maa-ala suurus on ligi 58 hektarit ning see hõlmab krunte Paljassaare põik 16, 14 ja 11, aga samuti Paljassaare lahele ulatuvat reformimata riigimaad.

Kokku näeb planeering ette 228 krundi tekitamist ja ehitusõiguse määramist 246 uuele hoonele.

Neist 59 oleks kahekorruselised üksikelamud, 56 kolmekorruselised üksikelamud, 15 kahekorruselised ridaelamud, 12 kolmekorruselised ridaelamud, kaheksa kahekorruselised kahe korteriga elamud, 10 kolmekorruselised kahe korteriga elamud ja 13 kolmekorruselised korterelamud.

Lisaks näeb planeering ette veel kümneid eri kõrgusega kortermaju ja ärihooneid, lasteaeda, spaad, hotelli, kultuuriasutusi ja poode. Kavas on rajada ka rannapromenaad.

Arendaja nägemuses oleks alal nii villad kui eksklusiivsed golfimajad ning lisaks ridamajad ja odavama hinnaga korterid korterelamutes, mis annab valikuvõimaluse erineva sissetulekuga elanikele.

Lisaks elu- ja töökohtadele on planeeritud mitmeid sotsiaalobjekte, mis tagab võimaluse igapäevased asjatoimetused teha kodukandis.

Hoonestus on planeeritud selliselt et elanikel oleks võimalikult mugav liikuda jalgsi ja jalgrattaga, mis oluliselt vähendab vajadust sõiduauto kasutamiseks. Samuti on arendusalale planeeritud olemasoleva trammiliini pikendus.

Arendaja eesmärk on minimiseerida energiakasutust hoonetes, näiteks kasutada päikeseenergiat, mis vähendab energiakasutust kuni 20 protsenti.

Lisaks passiivenergia maksimaalsele ärakasutamisele on hoonestusele ette nähtud ka madalad energiakasutuse standardid alates 15 kilovatt-tunnist ruutmeetrile aastas kuni 100 kilovatt-tunnini ruutmeetri kohta aastas.

Planeeritud on vee taaskasutus ja energiatõhusad seadmed. Ehitusel on plaanis kasutada kuni 60 protsendi ulatuses taaskasutatavaid ehitusmaterjale ja keskkonnasõbralikke ehitus- ja viimistlusmaterjale. Kogu kavandatud hoonestuse soojatarve on planeeritud saada Tallinna Veepuhastusjaama jääksoojusest.

Tallinna reoveepuhastusjaamale määratud sanitaarkaitsevööndit soovib arendaja vähendada praeguselt 300 meetrilt 200 meetrile.

Kokku võiks detailplaneeringu järgi lubatud hoonestusse asuda elama 6000 inimest, töökohti oleks 2000.

Praegu on ala valdavalt hoonestamata niiske jäätmaa, mis asub Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaarel Paljassaare lahe ääres. Ala külgneb läänest Paljassaare lahega, põhjast Paljassaare hoiualaga, lõunast garaažilinnakuga ning idast Tallinna veepuhastusjaamaga, selgus Tallinna linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Suurim krunt on 48 hektarit suur Paljassaare põik 16, mille maakasutuse sihtotstarve on 100 protsenti jäätmehoidla maa ning mis kuulub ettevõttele Ecobay OÜ.

Paljassaare põik 14 maakasutuse sihtotstarve on samuti 100 protsenti jäätmehoidla maa ning see kuulub AS-ile Tallinna Vesi.

2001. aastal kuulus ala AS-ile Tallinna Vesi. 2006. aastal jagati Paljassaare põik 14 krunt kehtestatud detailplaneeringu alusel kaheks krundiks. Paljassaare põik 14 aadressiga krundi jättis Tallinna Vesi enda omandusse, kuid Paljassaare põik 16 krundi müüs maha.

Paljassaare põik 11 kinnistu, mille maakasutuse sihtotstarve on 80 protsenti transpordimaa ja 20 protsenti ärimaa, kuulub MTF Multimodal Transport Facilities AS-ile.

Planeeringu algatamist taotles 2007. aasta veebruari alguses Ecobay, mille varasem ärinimi oli Paljastor Kinnisvara OÜ.

Planeering sisaldab ka 2001. aastal kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Samuti kavatseb Tallinn algatada planeeringuga kavandatud tegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi, kuna elamu- ja äripiirkonna rajamine Paljassaare hoiuala vahetusse lähedusse omab eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Ala oli kuni 1980-ndate aastate lõpuni vee all, siis hakati seda tõstma täitepinnasega. Suur osa algsest täitmisest on ilmselt toimunud erinevat tüüpi ja koostisega materjalide korrapäratu ladestamisega. Sealhulgas on kasutatud olmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ning samuti tööstusjäätmeid. Samuti on alal kohati tehtud reostusuuringuid, mis on näidanud ka reostust naftasaaduste ja fenoolide näol.

Detailplaneeringu lahenduse elluviimine eeldab maapinna täitmist ning täita tuleb ka olemasolev merest tammiga eraldatud laheosa.

Ecobay juht on ettevõtja Margus Linnamäe, firma suuromanik on Krediidiinfo andmeil Hollandis registreeritud ja varasema info järgi Linnamäe kontrollitav firma MM Holdings B.V. Ecobay väikeaktsionärid on ettevõtja Eerik-Niiles Krossi juhitav Hansamari OÜ, kirjanik Kaur Kenderi abikaasa Anastasia Kenderi juhitav Meritähe Vara OÜ ja OÜ Promega.

Ecobay OÜ-l on ka tütarfirma Ecobay Energy OÜ, mida juhib Kaur Kenderi vend Heiti Kender.

Linnamäe on ennekõike tuntud kui ravimimüügifirma AS-i Magnum omanik.