Aruküla uue alajaama ehitamiseks laekus viis taotlust


BNS 16.06.2010

Eesti põhivõrguettevõtte Elering OÜ poolt välja kuulutatud Aruküla uue kõrgepingealajaama ehitamise hankel osalemiseks laekus viis taotlust.

Eleringi pressiesindaja sõnul selguvad hankele kvalifitseerujad hiljemalt 5. juuliks. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobriks. Hanke võitja selgub novembris.

Aruküla senine 220 kilovoldi alajaam asendub hanke raames 330 kilovoldi alajaamaga.

Alajaama ehitamine toimub "võtmed kätte" meetodil ehk hanke võitja tarnib kõik seadmed ja materjalid, teostab vajadusel täiendavad uuringud, projekteerib, pingestab, seadistab ja kontrollib seadmed ning annab alajaama üle lõplikult pingestatud kujul.

Tööde raames ehitatakse muu hulgas 330 kilovoldi lahtine jaotla, kuhu ühendatakse kaks sisenevat 330 kilovoldi liini. Samuti ehitatakse 110 kilovoldi lahtine jaotla, kuhu ühendatakse kaheksa olemasolevat 110 kilovoldi õhuliini ning mitu olemasolevat ja uut trafot.

Alajaamale ehitatakse uus hoone, vee- ja kanalisatsioonisüsteem, tuletõrje veemahuti, territooriumi sadevete- ja drenaažisüsteemid, piirdeaed, turvasüsteemid, teed, trafode vundamendid koos müratõkkeekraanidega ja välisvalgustus. Olemasolev Aruküla alajaam demonteeritakse.

Hankel osaleva pakkuja viimase kolme aasta käive peab olema olnud vähemalt 200 miljonit krooni aastas ja omakapital vähemalt 20 miljonit krooni.