Aruküla kõrgepingeliini hankel kvalifitseerus kolm pakkujat


BNS 16.06.2010

Eesti Põhivõrguettevõtte OÜ Elering hankele 11,4 kilomeetri pikkuse 330-kilovoldise õhuliini ehitamiseks Vaida ühendussõlmest uue Aruküla alajaamani laekunud taotlusest kvalifitseerusid kõik kolm.

Pakkumised tuleb esitada 15 septembriks. Eleringi pressiesindaja sõnul selgub hanke võitja oktoobris.

Varasema info järgi toimub õhuliini rekonstrueerimine võtmed kätte meetodil. Tööde tegija peab tarnima kõik projektiga seotud seadmed, liini konstruktsioonid ja materjalid ning tegema vajadusel täiendavaid uuringuid ja koostama tööprojekti.

330-kilovoldine õhuliin tuleb anda tellijale üle lõplikult pingestatud kujul.

Hanke eesmärk on tõsta Aruküla alajaama pingeaste 220 kilovoldilt 330 kilovoldile. Tööde tegija peab ehitama kaheahelalise liini osaliselt töös oleva 220-kilovoldise õhuliini kõrvale. Pärast uue liini pingestamist tuleb 220-kilovoldine õhuliin demonteerida.

Taotleja viimase kolme majandusaasta aastakäive pidi olema vähemalt 100 miljonit krooni ja omakapital vähemalt 10 miljonit krooni. Pakkumise tagatis on 800.000 krooni.

Varasema info kohaselt peaksid tööd lõppema 2012. aastal.