Tallinn kaasajastab Kopli kodutute varjupaika


BNS 16.06.2010

Tallinna linnavalitsus eraldas kolmapäeval reservfondist sotsiaal- ja tervishoiuametile 183.000 krooni Kopli 79 asuva kodutute varjupaiga remondiks.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul läheb raha varjupaiga küttesüsteemi avariiremondiks ja ruumide vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetega.

Tänavu 8. mail toimus Kopli 79 kodutute varjupaigas küttesüsteemi avarii ning seoses sellega on hoone pööningul vaja teha keevitustööd ja isoleerida küttetorustik. Ka tuleb 1. korruse akende ees olevad trellid viia vastavusse tuleohutusnõuetega, rajada tagavaraväljapääsule invakaldtee, muuta varuväljapääsu koridori trepid liikumispuudega inimestele majast väljumist võimaldavaks ning paigaldada tuleohutusnõuetele vastav välisuks koos lukusüsteemiga. Ühtlasi tuleb hoones teha tuleohutuse tagamiseks vajalikud elektritööd.

"Viimasel ajal on oluliselt suurenenud sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud eluasemeta inimeste arv, kes vajavad linna abi probleemidega toimetulemiseks," märkis Martinson.

Kopli 79 tegutseb varjupaik ajutiselt ja koostöös linnavaraameti ja sotsiaalvaldkondade asutustega otsitakse võimalust viia kodutute varjupaik üle sobivamatesse ruumidesse. Linnavõimu teatel pole see ilmselt võimalik enne uue sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuse valmimist Pae tänaval.