Riik asub uuendama Munalaiu ja Kihnu sadamat


BNS 15.06.2010

Keskkonnaministeeriumi teatel on valminud Munalaiu-Manilaiu ja Kihnu sadama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

Seoses uue parvlaeva kasutuselevõtuga esitas AS Saarte Liinid keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Munalaiu-Manilaiu ja Kihnu sadama süvendamiseks mahus kuni 85.000 kuupmeetrit ja hüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimiseks.

Alates 2011. aastast kavandatakse mandri ja Kihnu vahelise aastaringse parvlaevaühenduse loomist. Selleks võetakse kasutusele parvlaev, mille süvis eeldab olemasolevate sadamaakvatooriumite ja laevatee süvendamist.

KMH aruande avalik arutelu toimub 1. juulil Kihnu rahvamajas ja samal päeval ka Munalaiu sadamas.

Riik kavatseb ehitada ühenduse pidamiseks väikesaartega viis uut laeva, investeerides neisse 340 miljonit krooni. Kihnu kõrval hakkavad uued laevad sõitma Pranglile, Abrukale, Vormsile ja Ruhnu.