Käivitus hange Tallinna-Muuga veetorustike ehituseks


BNS 11.06.2010

AS Maardu Vesi ja OÜ Loo Vesi käivitasid neljapäeval ühiselt hanke Tallinna-Muuga vee ja kanalisatsiooni ühendustorustike ning -rajatiste ehitustöödeks.

Hange on jaotatud kahte ossa. Esimese osa moodustab Maardu Vee veemajandusprojekti raames ehitamisele tulevad Tallinna-Muuga vee ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ning -rajatised.

Esimese osa hanke raames ehitatakse ligi 14 kilomeetrit veetoru ja umbes 11 kilomeetrit kanalisatsioonitoru. Rajatakse üks suur peapumpla ning ehitatakse uus Altmetsa joogiveepumpla koos mahutitega ja renoveeritakse Kellamäe joogiveepumpla.

Hanke teise osa moodustavad ühendustorustike ehitustööd Loo Vee projekti raames Jõelähtme vallas, Iru ja Uusküla külas. Hanke teise osa peale sõlmitava hankelepingu raames ehitatakse ligi 1,4 kilomeetrit kanalisatsiooni ja 120 meetrit veetorustikku.

Hankel peab pakkuja esitama oma hinnapakkumise mõlemale osale ning edukaks tunnistatakse pakkumine, mille esimese ja teise osa kokkuliidetud hinnapakkumiste summa on madalaim.

Hanke esimesel osal on lepingu täitmisaeg üks aasta ja teisel osal ligikaudu kaheksa kuud.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive peab ehitus- või rekonstrueerimistöödel olema igal aastal eraldi vähemalt 100 miljonit krooni.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. juuli.

Projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.