Veerenni-Filtri ühendustee läks maksma pea 31 miljonit


BNS 11.06.2010

Esmaspäeval Tallinnas avatava Veerenni tänava ja Filtri tee vahelise ühendustee ehitus läks maksma kokku 30,7 miljonit krooni.

Varasema info kohaselt pidi ühendustee ehituslepingu kogumaksumus koos projekti juhtimisega olema 27,2 miljonit krooni.

Tallinna pressiteenistuse teatel kaeti 30,7 miljonist kroonist 85 protsenti ehk 26,1 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengufondist Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendite transpordi infrastruktuuri arendamise meetmest.

Tallinn rahastas tee-ehitust, kinnisvara soetamist, tee-ehitusprojekti uuendamist ja ehitusjärelevalvet 4,6 miljoni krooniga - mullu 2,1 ja tänavu 2,5 miljoni krooniga.

Veerenni tänava ja Filtri tee ühendustee projekteeris AS K-Projekt ja ehitas Tallinna Teede AS.

Ühendustee ehitamise käigus rajati lisaks veidi enam kui ühe kilomeetri pikkusele sõiduteele ja kergliiklusteele ka vee- ja kanalisatsioonitrassid, gaasitrass, tänavavalgustus, paigaldati elektri- ja sidekaablid, foorisüsteemid ning tehti haljastus- ja liikluskorralduslikud tööd.

Naftaproduktidega reostatud pinnas veeti Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskusesse. Pinnasereostuse likvideerimist toetas keskkonnainvesteeringute keskus keskkonnaprogrammist 5,5 miljoni krooniga, Tallinn rahastas reostuse likvideerimist miljoni krooniga.

Ühendustee avamisel osalevad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning Tallinna linnapea Edgar Savisaar.

Esimene osa EL-i struktuurivahendite toel valminud Tehnika tänava ja Filtri tee vahelisest ühendusteest avati liikluseks 2008. aasta kevadel.