Maardu kuulutas välja veetrasside ehitushanke


BNS 03.06.2010

AS Maardu Vesi kuulutas välja Maardu linna Kallavere elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -rajatiste ehitushanke.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitus- või rekonstrueerimistöödelt peab olema igal aastal eraldi vähemalt 22,5 miljonit krooni.

Pakkumisi saab esitada 26. juulini.

Hankelepingu kavandatav algus kuupäev on 23. august ning plaanitavaks kestuseks on aasta.

Lepingu rahastajad on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja AS Maardu Vesi.