Võidusamba valgustushanke võitsid Merko ja Alter Electric


BNS 01.06.2010

Vabadussõja võidusamba uue valgustuslahenduse rajamiseks tegid 10,24 miljoni krooniga parima pakkumise AS Merko Ehitus ja Alter Electric OÜ.

Riigihankele esitati kokku kolm pakkumist, millest üks tunnistati nõutud tingimustele mitte vastavaks, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja. Hanke võitjaks tunnistati AS-i Merko Ehitus ja Alter Electric OÜ ühispakkumine, seda nii hinna kui ka tööde kiiruse poolest, lisas ta.

Võidusamba uue valgustuslahenduse rajamine läheb maksma 10,24 miljonit krooni, tööd saavad valmis hiljemalt novembri alguseks.

Pressiesindaja sõnul on ehitaja lubanud tööd valmis teha alates lepingu sõlmimisest 105 tööpäevaga. Sellele lisandub kuni üks kuu valgustusprojekti tehnilise ekspertiisi tegemiseks ning aega kulub ka valgustuse lõplike seadistuste sättimiseks.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo avaldas heameelt, et lõpuks saab Vabadussõja võidusammas autorite poolt kavandatud valgustuslahenduse, mis vastab ka kvaliteedinõuetele. "Täiendavate kulude katmist taotleme loomulikult valgustuslahendusega alt läinud lepingupartnereilt," lausus minister.

Vabadussõja võidusamba projektijuhi, kaitseministeeriumi asekantsleri Martin Hurda sõnul jõutakse eduka pakkujaga lepingu sõlmimiseni tõenäoliselt kahe nädala pärast. "Kui lepingul on mõlema poole allkirjad all, on lõplikult paigas ka kuupäev, millal võidusammas taas pimedal ajal valgustatud saab," ütles ta.

Hankega tellitavad tööd sisaldavad monumendi valgustus-, elektri-, ventilatsiooni- ja automaatikaosa projekteerimist, uute seadmete tarnimist, paigaldust ja programmeerimist.

Hurt märkis, et täiendavate tööde käigus lahendatakse ka algselt tehtud projekteerimisviga, kus monumendi elektroonikale ei tagatud piisavat ventilatsiooni.

Valgustuse rajamiseks vajaminevast summast moodustab 3,7 miljoni krooni ulatuses monumendi rajanud firmalt Sans Souci kinnipeetud garantiiraha, ülejäänud summa puhul esitab kaitseministeerium Sans Soucile põhjendatud osas nõude ning taotleb tehtavate kulutuste hüvitamist.

Möödunud aasta sügisel tellis kaitseministeerium Tallinna tehnikaülikoolilt eksperthinnangu, millest selgus, et Tšehhi firmale teiste ettevõtete poolt allhanke korras teostatud valgustus- ja automaatikaosa tööd on tehtud ebakvaliteetselt ning nende tehniline lahendus ei vasta mitmetele nõuetele.