Kultuurikatla rekonstrueerimine maksab 200 miljonit krooni


BNS 01.06.2010

Tallinna kultuuriväärtuste amet kuulutas välja Tallinnas aadressil Põhja puiestee 27a asuva Kultuurikatla rekonstrueerimishanke eeldatava maksumusega 200 miljonit krooni ilma käibemaksuta.

Pakkumise tagatis on kaks miljonit krooni.

Pakkuja peab oma tegevuse planeerimisel arvestama arvete pika maksetähtajaga alates arve esitamisest ehk peab suutma esimesed kolm kuud suutma oma tegevust rahastada omavahenditest. Hankija ei tasu ettemaksu.

Pakkuja peab esitama pangaõiendi või panga kinnituse selle kohta, et tema käsutuses on rahalisi vahendeid 20 miljoni krooni ulatuses või tal on vajadusel neid võimalik saada tema esitatud pakkumise edukaks tunnistamisel ja rekonstrueerimistööde töövõtulepingu sõlmimisel.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde valdkonnas kokku peab olema vähemalt 200 miljonit krooni.

Hankelepingu kestus on 48 kuud.

Hankele saab pakkumisi esitada 26. juulini, pakkumised avatakse samal päeval.

Hanget rahastatakse linnaliste piirkondade arendamise meetme struktuuritoetusest.

Varasema info põhjal võitis Tallinna kultuuriväärtuste ameti korraldatud Kultuurikatla arhitektuurse projekteerimise riigihanke mullu sügisel 4,2 miljoni kroonise pakkumisega arhitektuuribüroo OÜ Kavakava.

Riigihanke aruande põhjal oli tegemist väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega, kuna hankeleping oli kavas sõlmida Kultuurikatla arhitektuurse ideekonkursi võitjaga. Ideekonkursi võitis eelmise aasta mais Kavakava, kes oli seega hankel ainus pakkuja.

Kavakava peab projekteerima Kultuurikatla arhitektuurse, sisearhitektuurse, asendiplaanilise ja konstruktsioonide osa. Hankelepingu täitmise tähtpäev on 2010. aasta 31. detsember.