Tallinn korraldab uue Kopli liinide arendamise konkursi


BNS 01.06.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule muudetud tingimustel Kopli liinidele hoonestusõiguse seadmise eelnõu, mis eeldatavasti võimaldaks läbi viia eduka ja tulemusliku konkursi.

"Konkursitingimuste olulisima muudatusena seatakse hoonestusõigus kogu Kopli liinide alale, eelmise konkursi puhul oli hoonestusõiguse objektiks üksnes merepoolne ala ehk niinimetatud alumine kolonii," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

Hoonestusõigusega koormatavate kinnistute kogupindala on uute tingimuste kohaselt 35.292 ruutmeetri asemel 60.621 ruutmeetrit. Hoonestusõiguse tasu algsuurus on eelmise konkursi tingimustega võrreldes soodsam - 50 miljonit krooni 56 miljoni krooni asemel.

Samuti antakse ala väljaarendamiseks Tallinna linna pressiteenistuse teatel kaks korda rohkem aega - viie aasta asemel 10 aastat.

Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu kohaselt on hoonestusõigusega koormatavate kinnistute ehitusmaht kokku umbes 56.000 ruutmeetrit.

Kopli liinide alal asuvate eluruumide üürnike ümbermajutamise korraldab Tallinna linn ning sellega on juba algust tehtud.

"Hoonestusõiguse omandaja saab enda kasutusse üürnikest vabastatud ala - hoonestaja kulud on seega esialgu plaanitust märkimisväärselt väiksemad ning ühtlasi on hoonestajal oluliselt lihtsam ala arendama asuda," märkis Võrk.

Hoonestusõiguse aastatasu suurus on kokku 176.857 krooni.

Lisaks hoonetele kohustub hoonestaja välja ehitama kinnistute teenindamiseks vajalikud teed, tänavavalgustuse, tehnovõrgud ja vihmaveekanalisatsiooni ning rajama üldkasutatava haljastuse.

Ehitatavate elamute turustusriskid ning elamutega seotud kohustused ja kulud jäävad täielikult hoonestaja kanda. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on võimalik alale ehitada 38 ühepereelamut ning kuni viiekorruselised korterelamud, milles kokku 527 korterit.