Algas Sindi-Pärnu kanalisatsioonitorustike remondihange


BNS 26.05.2010

Sindi linna tütarfirma AS Sindi Vesi käivitas Sindi-Pärnu survekanalisatsioonikollektori rekonstrueerimise ja Sauga vallas asuva Tammiste küla esimese etapi vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde riigihanke.

Remonditava Sindi-Pärnu survekanalisatsioonikollektori pikkus on ligi 10,6 kilomeetrit. Lisaks peab hanke võitja ühendama ümber harusurvetorustikud ja rekonstrueerima 70 meetrit harusurvetorustikke, paigaldama kaks siibrit ja 15 õhueralduskaevu.

Tammiste külas tuleb hanke võitjal ehitada kokku umbes 5,8 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Lisaks tuleb rajada üks reoveepumpla ja paigaldada neli hüdranti.

Torustike paigaldus sisaldab ka vee ja kanalisatsiooni liitumispunktide rajamist.

Kuna osa torustikke Tammiste küla piirkonnas paigaldatakse ühisesse kaevikusse, on nimetatud tööde lepingus tellijateks Sindi Vesi ja AS Sauga Varahaldus. Antud hankes esindab Sindi Vesi ka Sauga Varahaldust.

Lisaeelarve korral võidakse korraldada hange täiendavate tööde tegemiseks.

Hankelepingu rahastajad on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Sindi Vesi ja Sauga Varahaldus. Viimased kasutavad selleks omavahendeid ja sihtasutusest keskkonnainvesteeringute keskus võetavat pikaajalist laenu.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta keskmine ehitustööde netokäive peab olema minimaalselt 40 miljonit krooni.

Hankele saab pakkumisi esitada 22. juulini.