Algas Kuressaare linna veetorustike ehitushange


BNs 26.05.2010

AS Kuressaare Veevärk käivitas hanke Kuressaare linna ja Kaarma valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks.

Hanke raames tuleb rekonstrueerida või ehitada ligi kolme kilomeetri ulatuses vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikke ning rajada üks kanalisatsioonipumpla.

Lisaks peab edukas pakkuja demonteerima veetorni veetorustiku ja mahuti ning paigaldama ja tööle rakendama elektrigeneraatori ja elektri varutoiteseade.

Hankelepingu kestuseks on 150 päeva.

Hankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive olema minimaalselt 15 miljonit krooni.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. juuni.