Estconde E Kadrioru planeering võib jõuda volikokku


BNS 25.05.2010

OÜ Estconde E detailplaneering Poska tänava kuue kortermaja ehitamiseks võib jõuda volikokku kehtestamisele.

Tallinna linnavalitsusel oli kavas detailplaneering volikokku kehtestamisele saata algselt ka märtsi keskel, kuid siis otsustati seda istungi päevakorda mitte lülitada.

Tookord oli planeeringu seletuskirjas märgitud ehitusõiguse andmine viiele kuni kolmekorruselisele ja ühele kuni neljakorruselisele majale. Nüüd on neljakorruselise maja asemel kahekorruseline.

Detailplaneeringusse on hõlmatud J. Poska tänav 31, 31a, 33, 35, 37 ja 39 kinnistud kogupindalaga 0,96 hektarit. Planeeringuala asub J. Köleri, F. R. Faehlmanni, L. Koidula ja J. Poska tänavaga piiratud kvartalis. Koos olemasolevatega on alale kavandatud linnavilla tüüpi majadesse kokku kuni 25 korterit.

Tegemist on Kadrioru vanima, niinimetatud Slobodaa alaga. Kadrioru pargi ja Luigetiigi vahetus naabruses paiknev asum kujutab endast miljööväärtuslikku elamuala, kus hooned on ehitatud tsaarivenemaa väikelinnadele tüüpiliselt tihedalt tänava äärde. Mitu neist säilinud hooneist on tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Tallinna linnavalitsuse teatel tuleb kinnistutel olevad puitelamud vastavalt muinsuskaitse eritingimustele rekonstrueerida.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.