Tartu-Sindi kõrgepingeliini hankel jätkab neli taotlust


BNS 25.05.2010

Põhivõrguettevõte Elering OÜ käivitatud suurhankel Tartu-Sindi 330/110-kilovoldise kõrgepinge õhuliini projekteerimiseks ja ehitamiseks kvalifitseerus pakkumiste tegemiseks neli taotlust.

Nendest kolm olid ühistaotlused.

Eleringi pressiesindaja märkis BNS-ile, et hetkel käib hankedokumentatsiooni ettevalmistamine.

Varasema info järgi avatakse lõplikud pakkumised 20. juulil.

Uus kaheahelaline 330- ja 110-kilovoldine õhuliin Tartu-Viljandi-Sindi tugevdab ühendusi ida-lääne suunal 330 kilovoldi võrgus ja suurendab Pärnu piirkonna varustuskindlust. Uus liin loob tehnilise eelduse Eesti-Läti ühenduse ehitamiseks.

Õhuliini ehitaja peab tarnima kõik projektiga seotud seadmed koos vajalike projekteerimistööde ja uuringutega. Ehitaja installeerib, seadistab, kontrollib kõik projekti osad ning annab need tellijale lõplikult üle pingestatud kujul.

Õhuliini pikkus on kokkku 160 kilomeetrit. Liini üks ahel hakkab tööle pingel 330 ja teine pingel 110 kilovolti.

Liin ehitatakse kahes etapis. Sel aastal ehitatakse Tartu-Viljandi ligi 79 kilomeetri pikkune lõik ning aastatel 2012-2014 valmib ligi 81 kilomeetri pikkune Viljandi-Sindi lõik.

330-kilovoldise ahela ristlõige on kolm korda 400 ruutmillimeetrit ja 110-kilovoldise ahela ristlõige on kaks korda 242 ruutmillimeetrit.

Uus liin ehitatakse suuremas osas olemasoleva 110 kilovoldi õhuliini trassil.

Hanke tagatis on kuus miljonit krooni ja pakkuja viimase kolme aasta käive peab olema olnud vähemalt 40 miljonit eurot aastas ning omakapital vähemalt miljon eurot. Samuti peab ehitaja omama kogemust 110 kilovoldi või kõrgema pingega liinide projekteerimisel ja ehitamisel.