Tallinn esitab volikogule Kitseküla kõrghoone planeeringu


BNS 25.05.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil esitada volikogule Pärnu maantee 126 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu, mis võimaldab ehitada alale kuni üheksakorruselise äriruumidega korterelamu.

4500 ruutmeetri suuruse ala detailplaneeringu koostas arhitektibüroo Koot&Koot OÜ, teatas linna pressiteenistus.

Planeering annab võimaluse ehitada Alevi tänava ja Pärnu maantee nurgal asuvate kruntide liitmise tulemusena moodustuvale krundile üheksa maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äriruumidega elamu.

Piki Alevi tänavat väheneb hoone kõrgus korrusekõrguste terrasside kaupa kolme korruseni.

Planeeritava ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne piirkond, kus paiknevad või on lubatud ehitada kolme- kuni 12 korruselisi elu- ja ärihooneid.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Autoleping. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna linnavalitsuse korraldusega 2. aprillil 2008.

Planeering võeti vastu Tallinna linnavalitsuse 13. mai 2009 korraldusega ning oli seejärel 10.-25. juunini 2009 avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.