Tartu linn käivitas hanke Aardlapalu prügila sulgemiseks


BNS 17.05.2010

Tartu linnavalitsus kuulutas välja hanke, millega soovib leida Aardlapalu prügila sulgemise projekteerimis- ja ehitustööde tegijat.

Tartust 15 kilomeetri kaugusel asuv prügila suletakse, sest see ei vasta jäätmekäitluskohtadele kehtestatud nõuetele. Prügi vastuvõmine on seal peatatud alates 2009. aasta suvest.

Tööde tegija peab muuhulgas katma prügila ja korrastama selle ümbruse, paigaldama, käivitama ja häälestama gaasikogumis- ja utiliseerimissüsteemi, rajama niisutussüsteemi ja juurdepääsuteed ning ehitama, käivitama ja häälestama reoveepuhasti.

Hanke kestus on 800 päeva.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta ehitustööde netokäive peab olema kokku vähemalt 300 miljonit krooni. Pakkuja peab viimase 10 aasta jooksul olema rajanud või sulgenud ühe prügila vähemalt 10 miljoni kroonise projektina.

Linn sõlmib lepingu madalaima hinnaga pakkumise teinud pakkujaga.

Pakkumisi saab hankele esitada 9. juulini.

Eelmise aasta augustist pärineva info järgi läheb prügila sulgemine maksma 158,8 miljonit krooni. Sellest katab Euroopa Ühtekuuluvusfond 142,8 miljonit krooni.

Linna omafinantseeringuks kuluvat 16 miljonit krooni ei lisa Tartu linnaeelarvest, vaid selleks on alates 2003. aastast kogutud sihtotstarbelist sulgemisraha iga ladestatud tonni pealt.