Sihtasutus käivitab ERM-i peahoone ehitushanke


BNS 17.05.2010

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) Ehituse Sihtasutus käivitab peagi riigihanke ERM-i peahoone ehituseks.

Riigihanke esemeks on muuseumi peahoone, pumpla, asendiplaani rajatiste ja haljastuse püstitamiseks, rekonstrueerimiseks ja ekspluatatsiooni andmiseks tehtavad ehitustööd.

Tööde eeldatav hinnavahemik on 32,2-37,8 miljonit eurot ehk ligikaudu 500 miljonit krooni.

Hankemenetluse kavandatav alguskuupäev on 5. august ning selle kestuseks on 33 kuud.

Tartu linnavalitsus andis ERM-i uue hoone püstitamise ehitusloa mullu augustis. Augusti alguses kiitis ka keskkonnaamet heaks ERM-i keskkonnamõju hindamise aruande.

Muuseumi ehituse sihtasutuse juhatuse liige Peeter Mauer on varem BNS-ile öelnud, et ehitustöödega alustamise eeltingimuseks on Euroopa Komisjoni kooskõlastus sihtasutuse struktuurifondide taotlusele ning see, et ehitushange on läbi viidud ja seda pole vaidlustatud.

Kogu projekti maksumuseks on kavandatud 1,16 miljardit krooni, mis hõlmab projekteerimise, territooriumi ettevalmistamise, ehituse, sisustuse ja püsinäituste rajamise maksumusi.