Tallinn on remontinud tänavaid 24 miljoni krooni eest


BNS 14.05.2010

Tallinn on sel kevadel remontinud tänavatel arvestuslikult 40.000 löökauku ligi 24 miljoni krooni eest.

Aprilli teises pooles alanud remonttööd Tallinna tänavatel on linnavalitsuse teatel kulgenud plaanipäraselt ja 15. maiks on likvideeritud suuremad löökaugud tänavatel, kus liigub ühistransport.

Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul on Tallinna tänavate kevadiste remonditööde graafik on väga tihe. "Esmajärjekorras parandatakse ohtlikud löökaugud peatänavatel, kus on suurem liiklustihedus ja liigub ühistransport, misjärel liigutakse töödega järk-järgult väiksematele tänavatele," selgitas Sulg. "Käesoleva aasta algusest arvates on remonditud arvestuslikult 40.000 löökauku ja tööde kogumaksumuseks on 24 miljonit krooni."

Peale 15. maid jätkuvad linnas remonttööd suuremamahuliste asfalteerimis- ja pindamistöödega. Järgmisel nädalal on teekatte freesimine ja asfalteerimine kavas Tammsaare teel, Tõnismäe tänaval, Kakumäe teel, Tormi tänaval, Pärnu maanteel Viru väljakust Liivalaia tänavani, Narva maanteel Viru väljakust Petrooleumi tänavani, Hiiu tänaval, Kaarli puiesteel ja Toompuiesteel.